Relaction Wave in School

25% van de jongeren leidt aan burn-out klachten en depressies. Tieners hebben nu al klachten van vijftienjarigen. Er komen gedragsstoornissen en steeds meer jongeren komen bij de jeugdzorg. 

Je leert in het programma van zes weken kinderen jeugd en docenten te ont-stressen. 

Zodat ze 

-        Uitgerust wakker worden 

-        Tijdens lessen beter kunnen focussen 

-        Bouwen aan zelfvertrouwen en eigen kunde

-        Energie overhouden voor vrienden en hobby’s

In school dienen leraren de leerlingen te vormen tot evenwichtige kinderen. Het Relaction Wave programma biedt hierin handvatten. 


Relaction Wave programma werkt van ontspanning en actie op lichamelijk, emotioneel en mentaal niveau. De leerlingen leren hoe zich lichamelijk, emotioneel en mentaal te ontspannen.

Uniek in dit project is dat de docenten, leerlingen en ouders worden betrokken om tot een cultuuromslag binnen de school te komen. Docenten en werkgevers worden getraind in het systeem wat het project duurzaam maakt.


  • Het programma brengt binding tussen verschillende problemen. Dit zorgt ervoor dat er minder losse cursussen nodig zijn.
  • Ook individueel toe te passen; bijvoorbeeld bij leren omgaan met hoog-gevoeligheid  

 

Waarom is dit programma ontwikkeld?

De hedendaagse maatschappij kent drie grote uitdagingen:

Overvloed aan informatie leidt tot overprikkeling hersenen – leer & concentratie problemen
Overload social media leidt tot gevoelsarmoede – gedragsproblemen
Bewegingsarmoede leidt tot verlies lichamelijkheid – lichamelijke klachten


Bovengenoemde verstoringen leiden tot een (innerlijke zwakte) en degeneratie van de mens. Vanwege de overprikkeling van de zintuigen ontbreekt de basisrust, wat zich o.a. uit in: weerstand vermindering, negatieve stress, concentratiegebrek, slapeloosheid, vermoeidheid en lichamelijke klachten.

Uniek:

Het Relaction Wave programma is gebaseerd op de 3D breintheorie die wetenschappelijk onderbouwd is. De bijdrage van de Traditionele Chinese Geneeskunde en de tools uit de nieuwtijdstherapie in dit programma dragen bij aan het proces hoe kinderen en jong volwassenen zich lichamelijk, emotioneel en mentaal kunnen ontspannen.

Omdat alles meetbaar is wordt vooruitgang inzichtelijk gemaakt met behulp van biofeedback, neurofeedback apparatuur, oefening en training. Dit zal bijdragen aan de vorming tot meer evenwichtigheid!

Wat leert het Relaction Wave programma jou?

Balans tussen
Actie en rust
Tussen hoofd en hart
Persoonsvorming en scholing

8-Weekse Relaction wave programma vs. mindfullness

Het verschil hiertussen is groot. Het programma onderscheidt zich doordat we ons niet alleen richten op de mind (geest) maar op het hele zijn van de persoon. Het programma  richt zich op meerdere pijlers die bijdragen aan evenwichtigheid tussen lichamelijk, emotioneel, spiritueel en mentaal niveau.
Algehele ontspanning – ademhaling ( lichamelijk )
Bewustwording – bewust bewegen ( energie )
Concentratie – coördineren ( mentaal )

 

Een goede fundering is de basis voor ontwikkeling