TaiChi Hilvarenbeek

Mother Nature Taiji en QiGong

Naar buiten is Taiji de eenheid van hemel, aarde en mens
naar binnen is Taiji de eenheid van essentie Qi en geest

De bewegingen uit deze vorm van Taiji zijn baseert op de energie richtingen en stromingen om ons heen. Ze zijn:

  • vloeiend
  • gericht op het openen en sluiten
  • op en neerwaartse bewegingen 
  • spiraalvormige bewegingen


De aandacht is in deze les gericht op de verbinding met moeder aarde en met de kosmos. Je zou kunnen zeggen dat het lichaam de spil is tussen beide. We nemen de Chi op in de onderste Dantian en bewegen vanuit Mingmen, de plek waar ook onze voorgeboorte Chi ligt. Deze Chi krijgen wij van onze ouders mee. Door vanuit Mingmen te bewegen kun je een warme rug krijgen en stimuleer je de Chi circulatie in heel je lichaam. Vanuit deze plek verspreiden we de Chi door ons lichaam, door meridianen en naar organen toe. Leegte en volte wisselen elkaar af, zodat je duidelijk het verschil ervaart tussen tussen Yin en Yang. Telkens breng je de energie terug naar Mingmen toe. Door de kracht van de gedachte die door de geest wordt aangestuurd, train je tegelijkertijd de concentratie.

waar de Chi heen stroomt gaat het bloed naartoe stromen


 Ons intuïtieve begrip naar anderen komt van het beleven, het doen, niet vanuit het denken. Door de verbinding met jezelf te ervaren kun je de verbinding met jouw omgeving harmoniseren.


Met het herhalen van oefeningen kun je steeds meer verdiepen in je oefeningen raak je in een verstilling, meditatieve status. 

Wanneer we voelen waar de energie/bewegingen vandaan komen en naartoe gaan, met name dat de bewegingen vanuit Mingmen ontstaan, richten we ons op het synchroniseren met de adem. De in-ademhaling brengt ons Kong Chi die samen de energie uit voeding en de nieren nodig is om bloed en een goede weerstand te vormen. Door bewegingen vanuit je centrum te combineren met de ademhaling verbeterd ons zelf genezend vermogen. 

De ziel van de Mother Nature Taiji

het hoofd in de blauwe hemel en voeten diep in de aarde, het lichaam ontspannen en de mind is open. Wees kalm en respectvol. De geest (mind) is open en voel de staat van bescheidenheid. Heb geen afleidende gedachten. Voel de verbinding met de natuur, heelal, de oneindigheid. Breng de aandacht naar de verbinding van de 3 Dantians. Het hele lichaam is in harmonie met Qi. Warm, comfortabel en ontspannen

Kungfu

Kungfu betekend zeer grote vaardigheid. In de traditionele vorm  van de vechtkunst staat zelfverdediging centraal. Het verkrijgen van een hoog niveau hiervan is een langdurig proces. Dit omdat het begint bij bewustwording van je eigen Chi, het waarnemen hiervan, het verbinden hiervan. Van denken naar voelen, van waarnemen naar wijsheid. Taiji is een zachte stijl waarbij het niet draait om de ontwikkeling van uiterlijke spierkracht, maar ontwikkeling van innerlijke kracht. Dit is dan ook de belangrijkste doel van de Kung Fu, verlichting. De ontwikkeling van je innerlijke kracht is de basis voor Kungfu.

Een belangrijk principe uit deze vorm is dat je tegengestelde krachten ervaart. Wanneer we de armen opheffen, richten we tegelijkertijd de aandacht op de tegengestelde kracht. Als eerst richten we Bahui naar boven en van Yong Quan naar beneden. Het staartbeen beweegt naar beneden en Huiyin sluit zich naar boven. In ons hele lichaam zijn deze bewegingen, krachten voelbaar. Het gevoel wat je hiervan krijgt is eenheid. 

Tai betekend: hoogste nok / zeer groot
Ji betekend: Het buitenste 


De Taiji richt zich op de eenheid van de complementaire polariteit ( yin & yang ). 

  • Beide energie energieën kunnen niet zonder elkaar
  • gaan in elkaar over 
  • zijn continu in beweging
  • hebben het ander in zich 
  • komen voort uit dezelfde oorsprong. 


Taiji houdt bevat alles dat wat bestaat.