Nieuwetijdstherapie  

Of je nu wel of niet bewust bent van wat en op welke manier je iets wilt bereiken, als je je nog niet thuis voelt in dit leven of jouw wereld nog niet bestaat,

met de Nieuwetijdstherapie ondersteun ik jou , jouw kind of jullie proces om jezelf te ontdekken en nieuwe mogelijkheden te creëren. 

Nieuwetijds therapie is voor kinderen, jong(volwassenen) en hun ouders die te maken hebben met kenmerken die horen bij hoog / over gevoeligheid en ADHD/ADD en trauma. Positieve of negatieve ervaringen kunnen door onwetendheid of bijvoorbeeld door het niet kunnen reageren in het moment vraagstukken opleveren, over jezelf, situaties of over je omgeving. 

Ook kunnen waarnemingen of bepaalde signalen die nog niet volledig opgemerkt en herkent worden, zorgen dat je tegen situaties en vraagstukken aanloopt welke invloed hebben op;

 • persoonlijke vlak, zoals jouw gevoel, plaats in het leven, vertrouwen en ontwikkeling;
 • werk; 
 • studie of kunnen;
 • relaties, welke stroever kunnen gaan laten lopen dan je zou willen.


Soms liggen bepaalde kwaliteiten en kennis nog in onszelf verborgen. Voor nu lijkt het dan misschien (deels) onbekend en onzichtbaar of voelt het juist alsof het er niet uit wil/kan komen.
Zo kunnen bijvoorbeeld ook onverwachte ontdekkingen plaats vinden, komen er zomaar opeens her-inneringen naar boven wat gevoelens, gedachten of emoties los kan maken. Dit kan nieuwsgierigheid of het gevoel van hulp willen aanwakkeren wat vraagt om verdieping! of juist rust, stabiliteit, vertrouwen of antwoorden.

Waar jij je nu ook in begeeft, misschien is dit het moment en de tijd om in jouw tempo naar voren te komen, jezelf te gaan of laten horen, jezelf te zien staan of je te laten zien. In ieder geval, je ont-wikkellen zodat jij of jouw kind meer in eigen kracht komt te staan, zichzelf kan zijn en op jullie/zijn/haar manier het leven beleeft!

Regressie- Reïncarnatie - teken- en creatieve therapie, visualisatie- en ontspanningsoefeningen met als doel:

 • ( oude ) Trauma's verwerken, loslaten, helen, accepteren enz, om meer/vollediger in het NU te zijn.
 • De liefdestaal van het kind, de persoon ontdekken.
 • Meer innerlijke rust, ontspanning en balans.
 • Meer vertrouwen in en meer liefde voor zichzelf.
 • Zelfkennis en bewustwording van de eigen vermogens en gaven.
 • Een betere gronding, verbinding met de aarde in het nu.
 • Meer en meer in de eigen energie, in het eigen ( hart ) centrum te leven.
 • Het verschil tussen eigen en andermans energie beter te ontdekken.
 • Ontdekken van de eigen grenzen en beperkingen in mogelijkheden.
 • De eigen energie verstevigen, beschermen en beter bij zich houden.
 • Hulpmiddel bij concentratie stoornissen.
 • Ondersteuning bij de cognitieve ontwikkeling ( vermogen te leren, kennis te vergaren en te reproduceren ).
 • Duidelijkheid krijgen.
 • Gevoelens benoemen, een plekje geven en eventueel de cl. ondersteunen om de overbodige of pijnlijke lading os te laten.
 • Hulpmiddel ter ondersteuning van ouder-kind relatie
 • Hulpmiddel ter ondersteuning van de algemene psychosociale beleving en processen.
 • Het vermogen zich te hechten of te verbinden helen, herstellen en positief ontwikkelen  
Bijvoorbeeld ook bij:

 • Wanneer je meer voelt, ziet of hoort; waarneemt, dan je eigenlijk wilt, of juist waarvan de ander niet wilt dat je het waarneemt. 
 • Er worden speciale technieken gebruikt om beter om te gaan met het begeleiding of verwijderen van energieën/entiteiten die van buitenaf komen. 
 • Wanneer het leven een ingewikkeld spel lijkt, en je de andere wereld niet helemaal begrijpt of de andere wereld juist de jouwe niet begrijpt.
 • Dat wanneer je vanuit een hele andere interpretatie van de werkelijkheid handelt.
 • Bij het hebben van triggers waarvan de oorzaak niet de linken is aan gebeurtenissen uit dit leven.
 • Bij het hebben van gevoelens dat de problemen waar je tegen aanloopt heel oud zijn.
 • Bij onverklaarbare eenzaamheid.
 • Bij een bevries situatie, bijvoorbeeld door een onverwachte situatie waar een grote grote hoeveelheid emoties en gevoelens als een soort kluw door elkaar zijn verstrengeld.
 • Bij herinneringen die via dromen of in een flits voorbijkomen.


 
Intake 60 a 75 minuten: 61,50 euro
Vervolgafspraak 60 minuten: 51,50 euro

Traumaverwerking Hilvarenbeek

Wat is een trauma?

De meeste mensen beschouwen een trauma als een 'mentaal probleem' of een  "hersenstoornis", maar het is ook iets dat in het lichaam plaatsvindt. 


Ervaringen die geassocieerd worden met onveiligheid roepen namelijk energie; emoties op om in een andere sfeer of omgeving te kunnen komen. Maar soms zijn we niet in staat om in deze verandering te komen. Dat kan komen als we bijvoorbeeld als kind nog afhankelijk te zijn van onze ouders.

De schokkende externe gebeurtenis die lichamelijke of emotionele pijn veroorzaakt is op zichzelf niet traumatisch en ook de pijn niet;
Een situatie of gebeurtenis wordt traumatisch wanneer we er niet in slagen los te komen van onze primitieve reacties op pijnlijke gebeurtenissen ( vechten, vluchten, bevriezen ). We zetten de spanning vast, blokkeren energie en zijn niet in staat de lichamelijke/emotionele reacties op een pijnlijke ervaring te doorleven.  Trauma wordt veroorzaakt door wat we in onszelf opsluiten omdat we niet op dat moment  kunnen handelen vanuit mededogen, vriendelijkheid, acceptatie, empathie, veilige gevoelens en omdat we niet kunnen handelen vanuit sfeer die bescherming, hoop en vooruitzicht uitstraalt. Er is dus een in afwezigheid van empathische getuige.

 Onze redding is ons lichaam en een nieuwe tijd.

‘de natuur’ heeft ons overlevingsstrategieën meegegeven om door te kunnen gaan in het leven. Inmiddels jaren verder zijn de strategieën die we opgebouwd hebben vaak helemaal niet meer nodig maar blijven vaak nog wel (onbewust ) actief. Zo blijven we onbewust soms leven vanuit oude overlevingsstrategieën. Keer op keer maken we zonder ons af te vragen gebruik van deze functies. Tijdens het gewaarworden van oude herinneringen wat soms gepaard gaat met overweldigende emoties,  kunnen sensaties zich ontwikkelen. Soms zo intens dat we afvragen of het nog wel goed voor ons is. We kunnen dan weg bewegen van het verleden en de gevoelens die daarbij horen, soms is dit makkelijker dan het verwerken hiervan.
Het  functioneren op werk en in relaties kan stroever gaan lopen wanneer we leven vanuit een onverwerkt verleden. Ook kunnen trauma's invloed uitoefenen op onze gezondheid. Autonome processen zoals slapen, de spijsvertering, bloeddruk, zintuiglijke waarnemingen kunnen veranderen. Ook het contact de buitenwereld of met je eigen lichaam kan anders gaan voelen.