Nieuwetijdstherapie

Nieuwetijdstherapie is voor kinderen, jong(volwassenen) en hun ouders die te maken hebben met:

Hoog/overgevoeligheid, 
ADHD/ADD/HSS/Autisme
Trauma

en/of kenmerken die hiermee te maken hebben. Dat wil zeggen als je jezelf deels herkent in bovenstaande klassificering maar je valt hier net tussen of buiten, je kunt je hulpvraag niet concreet duiden? Ook dan gaan we kijken wat om aandacht en zorg vraagt. 

Vraagstukken over jezelf, relaties, situaties, over je omgeving worden op een holistische en gegronde manier bekeken en tot uiting gebracht.

 
Regressie- Reïncarnatie - teken- en creatieve therapie, (familie)opstellingenwerk, visualisatie- en ontspanningsoefeningen met als doel:

 • ( oude ) Trauma's verwerken, loslaten, helen, accepteren, om meer/vollediger in het NU te zijn.
 • De liefdestaal van het kind, de persoon ontdekken.
 • Meer innerlijke rust, ontspanning en balans.
 • Meer vertrouwen in en meer liefde voor zichzelf.
 • Zelfkennis en bewustwording van de eigen vermogens en gaven.
 • Een betere gronding, verbinding met de aarde in het nu.
 • Meer en meer in de eigen energie, in het eigen ( hart ) centrum te leven.
 • Het verschil tussen eigen en andermans energie beter te ontdekken.
 • Ontdekken van de eigen grenzen en beperkingen in mogelijkheden.
 • De eigen energie verstevigen, beschermen en beter bij zich houden.
 • Hulpmiddel bij concentratie stoornissen.
 • Ondersteuning bij de cognitieve ontwikkeling ( vermogen te leren, kennis te vergaren en te reproduceren ).
 • Duidelijkheid krijgen.
 • Gevoelens benoemen, een plekje geven en eventueel ondersteuning krijgen om de overbodige of pijnlijke lading los te laten.
 • Hulpmiddel ter ondersteuning van ouder-kind relatie
 • Hulpmiddel ter ondersteuning van de algemene psychosociale beleving en processen.
 • Het vermogen zich te hechten of te verbinden helen, herstellen en positief ontwikkelen 

 Bij hulpvragen als:

 • Wanneer je meer voelt, ziet of hoort; waarneemt, dan je eigenlijk wilt, of juist waarvan de ander niet wilt dat jij het waarneemt. 
 • Bij onverklaarbare eenzaamheid. 
 • Wanneer het leven een ingewikkeld spel lijkt, en je de andere wereld niet helemaal begrijpt of de andere wereld juist de jouwe niet begrijpt.
 • Wanneer je vanuit een hele andere interpretatie van de werkelijkheid handelt.
 • Bij het hebben van triggers waarvan de oorzaak niet de linken is aan gebeurtenissen uit dit leven.
 • Bij het hebben van gevoelens dat de problemen waar je tegen aanloopt heel oud zijn.
 • Bij een bevries situatie, bijvoorbeeld door een onverwachte situatie waar een grote grote hoeveelheid emoties en gevoelens als een soort kluw door elkaar zijn verstrengeld.
 • Bij herinneringen die via dromen of in een flits voorbijkomen. 


Er worden speciale technieken gebruikt om beter om te gaan met het begeleiding of verwijderen van energieën/entiteiten die van buitenaf komen. 


Trauma

De meeste mensen beschouwen een trauma als een 'mentaal probleem' of een  "hersenstoornis" ,
het is ook iets dat in het lichaam plaatsvindt.
Gevoel vind niet alleen in je hoofd, het vind voornamelijk in je gehele lichaam plaats.


Ervaringen die geassocieerd worden met onveiligheid roepen namelijk energie; emoties op om in een andere sfeer of omgeving te kunnen komen. Maar soms zijn we niet in staat om in deze verandering te komen. Dat kan komen als we bijvoorbeeld als kind nog afhankelijk te zijn van onze ouders.

De schokkende externe gebeurtenis die lichamelijke of emotionele pijn veroorzaakt is op zichzelf niet traumatisch en ook de pijn niet;

Een situatie of gebeurtenis wordt traumatisch wanneer we er niet in slagen los te komen van onze primitieve reacties op pijnlijke gebeurtenissen ( vechten, vluchten, bevriezen ). We zetten de spanning vast, blokkeren energie en zijn niet in staat de lichamelijke/emotionele reacties op een pijnlijke ervaring te doorleven.  Trauma wordt veroorzaakt door wat we in onszelf opsluiten omdat we niet op dat moment  kunnen handelen vanuit mededogen, vriendelijkheid, acceptatie, empathie, veilige gevoelens en omdat we niet kunnen handelen vanuit sfeer die bescherming, hoop en vooruitzicht uitstraalt. Er is dus een in afwezigheid van empathische getuige. 

Onze redding is ons lichaam en een nieuwe tijd!

‘de natuur’ heeft ons overlevingsstrategieën meegegeven om door te kunnen gaan in het leven. Inmiddels jaren verder zijn de strategieën die we opgebouwd hebben vaak helemaal niet meer nodig maar blijven vaak nog wel (onbewust ) actief. Zo blijven we onbewust soms leven vanuit oude overlevingsstrategieën. Keer op keer maken we zonder ons af te vragen gebruik van deze functies. Tijdens het gewaarworden van oude herinneringen wat soms gepaard gaat met overweldigende emoties,  kunnen sensaties zich ontwikkelen. Soms zo intens dat we afvragen of het nog wel goed voor ons is. We kunnen dan weg bewegen van het verleden en de gevoelens die daarbij horen, soms is dit makkelijker dan het verwerken hiervan.
Het  functioneren op werk en in relaties kan stroever gaan lopen wanneer we leven vanuit een onverwerkt verleden. Ook kunnen trauma's invloed uitoefenen op onze gezondheid. Autonome processen zoals slapen, de spijsvertering, bloeddruk, zintuiglijke waarnemingen kunnen veranderen. Ook het contact de buitenwereld of met je eigen lichaam kan anders gaan voelen. 
Emotional Freedom techniques ( EFT) 

  Leven vanuit je oorspronkelijke eigen kracht. Met een stabiel en duidelijk gevoel van eigenwaarde en zelfrespect. Geen last meer hebben van fobieën, angsten en spanningen. Een echte, reële mogelijkheid?

Gary Craig heeft EFT ontwikkeld. Een buitengewone effectieve methode om negatieve emoties die blokkades in het gevoelsleven, lichaam en geest vormen, op te sporen en voorgoed te neutraliseren.
Gebaseerd op indrukwekkende ontdekkingen op het gebied van de subtiele energieën in het lichaam, heeft EFT middels klinisch onderzoek bewezen op zijn minst 80% van alle negatieve emoties te kunnen verwijderen. 

Onder andere traumatische ervaringen, fobieën, spanningen en stress, woede, verslavingen, verdriet, nervositeit, angsten, de gevolgen van allerlei vormen van misbruik, depressie, jaloezie, schuldgevoelens.

 • EFT werkt vaak waar andere methodes geen oplossing konden bieden
 • Het werkt snel en zachtaardig
 • EFT werkt goed bij hooggevoeligheid, naast de Nieuwetijdstherapie
 • De resultaten zijn doorgaans permanent
 • Er komen geen medicijnen of apparatuur aan te pas
 • Kan door eenieder op zichzelf worden toegepast


Deze behandeling bevat het basisgereedschap om de kwaliteit van uw leven ingrijpend te verbeteren. Ik wens U veel succes en emotionele vrijheid toe”. Gary Craig

Ontregeling van het energiesysteem, hoe gebeurd dat?

Bij EFT is er geen sprake van een pijnlijk proces. Het is pijnloos.
De energiestroom in het lichaam kan worden vergeleken met die in een TV toestel. Zolang de energie namelijk op normale wijze door de TV stroomt, zijn het geluid en het beeld normaal.
Maar wat zou er gebeuren als er met een schroevendraaier flink in heel die ‘elektronische spaghetti’ gepookt zou worden? De stroom van de elektriciteit zou daarmee flink ontregeld worden of een andere route daarvan bewerkstelligd worden en een elektrische ‘zzzzzt ‘in de TV zal het gevolg zijn.
Het beeld en geluid zal aan helderheid verliezen en de TV zou dan zijn eigen versie van ‘negatieve emotie’ tentoonspreiden.
Op dezelfde wijze ervaren wij een elektrische ‘zzzzt’ effect van binnen, als ons energiesysteem in onbalans raakt. Hef die ‘zzzzzt’ op (door de juiste meridiaan punten te kloppen) en de negatieve emotie verdwijnt.  

De tussenstap, de ontbrekende schakel

De ‘behandel de herinnering’ methode wordt erg twijfelachtig in het licht van deze ontdekking. Bij deze methode wordt aangenomen dat traumatische herinneringen de directe oorzaak zijn van emotionele onrust in iemand. Maar dat is niet zo. Er is een tussenstap, een ontbrekende schakel tussen de herinnering en de emotionele onrust.
En die ontbrekende schakel is de ontregeling van het energiesysteem van het lichaam. Het is juist die ontregeling, die ‘zzzzzzt’, die de direct oorzaak van de emotionele onrust is.