Nieuwetijdstherapie - Psychosociale therapie

Deze vorm van therapie, is eigenlijk een therapie voor jong en oud… maar ook zeker geschikt als therapie voor de kinderen van deze tijd die leven in een wereld van hoge verwachtingen, snelle ontwikkelingen en vele indrukken. De kinderen zelf zijn inmiddels steeds gevoeliger geworden voor de vele zichtbare en onzichtbare facetten van het bestaan. Ze hebben het daardoor vaak extra moeilijk omdat ze eigenlijk hun spel, en soms tijd en rust, nodig hebben om de intensiteit van de grote hoeveelheid indrukken te kunnen verwerken. Vaak voelen ze een grote verbondenheid met de natuur, daarin ervaren ze rust. Ze bezitten een Eigen Wijsheid die nog niet altijd begrepen wordt en soms ook niet overeenkomt met wat hen als waarheid wordt aangereikt. Het gevolg is dat kinderen van deze tijd zich soms om allerlei redenen niet kunnen ontwikkelen volgens hun eigen patroon en tempo. Hierdoor missen ze vaak ook het broodnodige gevoel van her- en erkenning, waardoor hun mooie kwaliteiten vaak niet aan het licht kunnen komen! De kinderen van nu zijn de volwassenen van de toekomst, toegerust met informatie voor een tijd die ons nog onbekend is. 

Hulp en begeleiding voor kinderen en ouderen, is het van groot belang. Bijvoorbeeld extra begeleiding  bij de verwerking van hun onverwerkte emoties, om niet in een cirkel terecht te komen van verwarring, angst, onvermogen, onbegrip, eenzaamheid en een steeds sterker wordend gevoel van onveiligheid.
 Kinderen hebben een gevoel van (emotionele) veiligheid juist extra nodig om te kunnen komen tot contact, beweging en aanraking, als middelen om hun (nieuwe) ervaringen beter te kunnen verwerken. Als kinderen zich onveilig voelen kunnen ze zich boos en agressief gaan gedragen of zich juist in zichzelf terug trekken, ter bescherming. Verder kunnen er nog diverse gedrags- en ontwikkelingsveranderingen ontstaan.  Heb je een hulpvraag over hoog/overgevoeligheid, ADHD/ADD/HSS/Autisme en Trauma of kun je jouw hulpvraag nog niet concreet duiden? Dan beginnen we tijdens de intake met een gesprek, een exploratie en doelstellingen lijst om te ontdekken wat er gaande is.

Vraagstukken over jezelf, relaties, situaties, over je omgeving worden op een holistische en gegronde manier bekeken en tot uiting gebracht.

Nieuwetijdstherapie Hilvarenbeek, Tilburg

 
Regressie- Reïncarnatie - teken- en creatieve therapie, (familie)opstellingenwerk, visualisatie- en ontspanningsoefeningen met als doel:

 • ( oude ) Trauma's verwerken, loslaten, helen, accepteren, om meer/vollediger in het NU te zijn.
 • De liefdestaal van het kind, de persoon ontdekken.
 • Meer innerlijke rust, ontspanning en balans.
 • Meer vertrouwen in en meer liefde voor zichzelf.
 • Zelfkennis en bewustwording van de eigen vermogens en gaven.
 • Een betere gronding, verbinding met de aarde in het nu.
 • Meer en meer in de eigen energie, in het eigen ( hart ) centrum te leven.
 • Het verschil tussen eigen en andermans energie beter te ontdekken.
 • Ontdekken van de eigen grenzen en beperkingen in mogelijkheden.
 • De eigen energie verstevigen, beschermen en beter bij zich houden.
 • Hulpmiddel bij concentratie stoornissen.
 • Ondersteuning bij de cognitieve ontwikkeling ( vermogen te leren, kennis te vergaren en te reproduceren ).
 • Duidelijkheid krijgen.
 • Gevoelens benoemen, een plekje geven en eventueel ondersteuning krijgen om de overbodige of pijnlijke lading los te laten.
 • Hulpmiddel ter ondersteuning van ouder-kind relatie
 • Hulpmiddel ter ondersteuning van de algemene psychosociale beleving en processen.
 • Het vermogen zich te hechten of te verbinden helen, herstellen en positief ontwikkelen 

 Bij hulpvragen als:

 • Wanneer je meer voelt, ziet of hoort; waarneemt, dan je eigenlijk wilt, of juist waarvan de ander niet wilt dat jij het waarneemt. 
 • Bij onverklaarbare eenzaamheid. 
 • Wanneer het leven een ingewikkeld spel lijkt, en je de andere wereld niet helemaal begrijpt of de andere wereld juist de jouwe niet begrijpt.
 • Wanneer je vanuit een hele andere interpretatie van de werkelijkheid handelt.
 • Bij het hebben van triggers waarvan de oorzaak niet de linken is aan gebeurtenissen uit dit leven.
 • Bij het hebben van gevoelens dat de problemen waar je tegen aanloopt heel oud zijn.
 • Bij een bevries situatie, bijvoorbeeld door een onverwachte situatie waar een grote grote hoeveelheid emoties en gevoelens als een soort kluw door elkaar zijn verstrengeld.
 • Bij herinneringen die via dromen of in een flits voorbijkomen. 

Emotional Freedom techniques ( EFT) 

  Leven vanuit je oorspronkelijke eigen kracht. Met een stabiel en duidelijk gevoel van eigenwaarde en zelfrespect. Geen last meer hebben van fobieën, angsten en spanningen. Een echte, reële mogelijkheid?

Gary Craig heeft EFT ontwikkeld. Een buitengewone effectieve methode om negatieve emoties die blokkades in het gevoelsleven, lichaam en geest vormen, op te sporen en voorgoed te neutraliseren.
Gebaseerd op indrukwekkende ontdekkingen op het gebied van de subtiele energieën in het lichaam, heeft EFT middels klinisch onderzoek bewezen op zijn minst 80% van alle negatieve emoties te kunnen verwijderen. 

Onder andere traumatische ervaringen, fobieën, spanningen en stress, woede, verslavingen, verdriet, nervositeit, angsten, de gevolgen van allerlei vormen van misbruik, depressie, jaloezie, schuldgevoelens.

 • EFT werkt vaak waar andere methodes geen oplossing konden bieden
 • Het werkt snel en zachtaardig
 • EFT werkt goed bij hooggevoeligheid, naast de Nieuwetijdstherapie
 • De resultaten zijn doorgaans permanent
 • Er komen geen medicijnen of apparatuur aan te pas
 • Kan door eenieder op zichzelf worden toegepast


Deze behandeling bevat het basisgereedschap om de kwaliteit van uw leven ingrijpend te verbeteren. Ik wens U veel succes en emotionele vrijheid toe”. Gary Craig

Ontregeling van het energiesysteem, hoe gebeurd dat?

Bij EFT is er geen sprake van een pijnlijk proces. Het is pijnloos.
De energiestroom in het lichaam kan worden vergeleken met die in een TV toestel. Zolang de energie namelijk op normale wijze door de TV stroomt, zijn het geluid en het beeld normaal.
Maar wat zou er gebeuren als er met een schroevendraaier flink in heel die ‘elektronische spaghetti’ gepookt zou worden? De stroom van de elektriciteit zou daarmee flink ontregeld worden of een andere route daarvan bewerkstelligd worden en een elektrische ‘zzzzzt ‘in de TV zal het gevolg zijn.
Het beeld en geluid zal aan helderheid verliezen en de TV zou dan zijn eigen versie van ‘negatieve emotie’ tentoonspreiden.
Op dezelfde wijze ervaren wij een elektrische ‘zzzzt’ effect van binnen, als ons energiesysteem in onbalans raakt. Hef die ‘zzzzzt’ op (door de juiste meridiaan punten te kloppen) en de negatieve emotie verdwijnt.  

De tussenstap, de ontbrekende schakel

De ‘behandel de herinnering’ methode wordt erg twijfelachtig in het licht van deze ontdekking. Bij deze methode wordt aangenomen dat traumatische herinneringen de directe oorzaak zijn van emotionele onrust in iemand. Maar dat is niet zo. Er is een tussenstap, een ontbrekende schakel tussen de herinnering en de emotionele onrust.
En die ontbrekende schakel is de ontregeling van het energiesysteem van het lichaam. Het is juist die ontregeling, die ‘zzzzzzt’, die de direct oorzaak van de emotionele onrust is.