Nieuwetijdstherapie

Nieuwetijdstherapie is voor kinderen, jong(volwassenen) en hun ouders die te maken hebben met kenmerken die horen bij hoog / over gevoeligheid en ADHD/ADD, trauma en alles wat hiertussen en buiten valt. 


Vraagstukken over jezelf, relaties, situaties of over je omgeving worden op een holistische en gegronde manier benaderd.

Ook wanneer je geen concrete hulpvraag hebt is het mogelijk om te ontdekken wat en welk deel om aandacht vraagt.

 
Regressie- Reïncarnatie - teken- en creatieve therapie, (familie)opstellingenwerk, visualisatie- en ontspanningsoefeningen met als doel:

 • ( oude ) Trauma's verwerken, loslaten, helen, accepteren, om meer/vollediger in het NU te zijn.
 • De liefdestaal van het kind, de persoon ontdekken.
 • Meer innerlijke rust, ontspanning en balans.
 • Meer vertrouwen in en meer liefde voor zichzelf.
 • Zelfkennis en bewustwording van de eigen vermogens en gaven.
 • Een betere gronding, verbinding met de aarde in het nu.
 • Meer en meer in de eigen energie, in het eigen ( hart ) centrum te leven.
 • Het verschil tussen eigen en andermans energie beter te ontdekken.
 • Ontdekken van de eigen grenzen en beperkingen in mogelijkheden.
 • De eigen energie verstevigen, beschermen en beter bij zich houden.
 • Hulpmiddel bij concentratie stoornissen.
 • Ondersteuning bij de cognitieve ontwikkeling ( vermogen te leren, kennis te vergaren en te reproduceren ).
 • Duidelijkheid krijgen.
 • Gevoelens benoemen, een plekje geven en eventueel de cl. ondersteunen om de overbodige of pijnlijke lading os te laten.
 • Hulpmiddel ter ondersteuning van ouder-kind relatie
 • Hulpmiddel ter ondersteuning van de algemene psychosociale beleving en processen.
 • Het vermogen zich te hechten of te verbinden helen, herstellen en positief ontwikkelen 

 Bij hulpvragen als:

 • Wanneer je meer voelt, ziet of hoort; waarneemt, dan je eigenlijk wilt, of juist waarvan de ander niet wilt dat jij het waarneemt. 
 • Bij onverklaarbare eenzaamheid. 
 • Wanneer het leven een ingewikkeld spel lijkt, en je de andere wereld niet helemaal begrijpt of de andere wereld juist de jouwe niet begrijpt.
 • Wanneer je vanuit een hele andere interpretatie van de werkelijkheid handelt.
 • Bij het hebben van triggers waarvan de oorzaak niet de linken is aan gebeurtenissen uit dit leven.
 • Bij het hebben van gevoelens dat de problemen waar je tegen aanloopt heel oud zijn.
 • Bij een bevries situatie, bijvoorbeeld door een onverwachte situatie waar een grote grote hoeveelheid emoties en gevoelens als een soort kluw door elkaar zijn verstrengeld.
 • Bij herinneringen die via dromen of in een flits voorbijkomen. 


Er worden speciale technieken gebruikt om beter om te gaan met het begeleiding of verwijderen van energieën/entiteiten die van buitenaf komen. 


Trauma

De meeste mensen beschouwen een trauma als een 'mentaal probleem' of een  "hersenstoornis" ,
het is ook iets dat in het lichaam plaatsvindt.
Gevoel vind niet alleen in je hoofd, het vind voornamelijk in je gehele lichaam plaats.


Ervaringen die geassocieerd worden met onveiligheid roepen namelijk energie; emoties op om in een andere sfeer of omgeving te kunnen komen. Maar soms zijn we niet in staat om in deze verandering te komen. Dat kan komen als we bijvoorbeeld als kind nog afhankelijk te zijn van onze ouders.

De schokkende externe gebeurtenis die lichamelijke of emotionele pijn veroorzaakt is op zichzelf niet traumatisch en ook de pijn niet;

Een situatie of gebeurtenis wordt traumatisch wanneer we er niet in slagen los te komen van onze primitieve reacties op pijnlijke gebeurtenissen ( vechten, vluchten, bevriezen ). We zetten de spanning vast, blokkeren energie en zijn niet in staat de lichamelijke/emotionele reacties op een pijnlijke ervaring te doorleven.  Trauma wordt veroorzaakt door wat we in onszelf opsluiten omdat we niet op dat moment  kunnen handelen vanuit mededogen, vriendelijkheid, acceptatie, empathie, veilige gevoelens en omdat we niet kunnen handelen vanuit sfeer die bescherming, hoop en vooruitzicht uitstraalt. Er is dus een in afwezigheid van empathische getuige. 

Onze redding is ons lichaam en een nieuwe tijd!

‘de natuur’ heeft ons overlevingsstrategieën meegegeven om door te kunnen gaan in het leven. Inmiddels jaren verder zijn de strategieën die we opgebouwd hebben vaak helemaal niet meer nodig maar blijven vaak nog wel (onbewust ) actief. Zo blijven we onbewust soms leven vanuit oude overlevingsstrategieën. Keer op keer maken we zonder ons af te vragen gebruik van deze functies. Tijdens het gewaarworden van oude herinneringen wat soms gepaard gaat met overweldigende emoties,  kunnen sensaties zich ontwikkelen. Soms zo intens dat we afvragen of het nog wel goed voor ons is. We kunnen dan weg bewegen van het verleden en de gevoelens die daarbij horen, soms is dit makkelijker dan het verwerken hiervan.
Het  functioneren op werk en in relaties kan stroever gaan lopen wanneer we leven vanuit een onverwerkt verleden. Ook kunnen trauma's invloed uitoefenen op onze gezondheid. Autonome processen zoals slapen, de spijsvertering, bloeddruk, zintuiglijke waarnemingen kunnen veranderen. Ook het contact de buitenwereld of met je eigen lichaam kan anders gaan voelen.